Dokumenty

Dokumenty, které je možné stáhnout na této stránce, se věnují systému DSpace a tématům souvisejícím s digitálními repozitáři. Chcete-li, aby i některý váš článek, prezentace či materiál byly na této stránce vystaveny, můžete kontaktovat správce na adrese .

Všechny dokumenty na této stránce jsou uveřejněny se souhlasem jejich autorů.

 • Vlastimil Krejčíř, Alžbeta Strakošová, Jan Adler. From DSpace to Islandora: why and how. Online. In Code{4}lib journal. 2023, iss. 57. ISSN 1940-5758. Plný text.
 • Vlastimil Krejčíř. From DSpace to Islandora: why and how. ILIDE 2022. Ski & Wellness Residence Družba, Jasná, Slovensko. 6. září 2022. Slajdy z příspěvku ve formátu PDF.
 • Vlastimil Krejčíř. Mathematics Index and Search in DSpace. OAI10 DSpace User Group Meeting 2017 (Pre-Conference). CERN, Ženeva, Švýcarsko. 20. června 2017. Slajdy z příspěvku ve formátu PDF.
 • Dokumenty a prezentaceWorkshop DSpace 5. Ivan Masár: Workshop DSpace 5, I. a II. část; Rostislav Novák: Mirage 2.
 • Vlastimil Krejčíř. DML-CZ vs. FFdigi. OAI8 DSpace User Group 2013 (Pre-Conference). CERN, Ženeva, Švýcarsko. 18. června 2013. Slajdy z příspěvku ve formátu PDF.
 • Vlastimil Krejčíř. DML-CZ Poster - aktualizovaná verze. Aktualizovaný plakát DML-CZ prezentovaný na CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI8). Červen 2013. Plakát velikosti A0 k dispozici ve formátu PDF.
 • Dokumenty a prezentaceOtevřené repozitáře 2013.
 • Dokumenty a prezentace5. setkání české skupiny uživatelů DSpace.
 • Zdeňka Mácková. Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Diplomová práce. Srpen 2011. PDF.
 • Dokumenty a prezentace4. setkání české skupiny uživatelů DSpace.
 • Vlastimil Krejčíř. Shibboleth v systému DSpace. Seminář Shibboleth v praxi. NTK Praha, 20. října 2010. Slajdy z příspěvku ve formátu PDF.
 • Dokumenty a prezentace3. setkání české skupiny uživatelů DSpace. Materiály z workshopu (včetně zdrojových kódů příkladů) na DSpace (zde) a Manakin (1. část zde, 2. část zde).
 • Dokumenty a prezentace2. setkání české skupiny uživatelů DSpace.
 • Dokumenty a prezentace1. setkání české skupiny uživatelů DSpace.
 • Vlastimil Krejčíř. Building the Czech Digital Mathematics Library upon DSpace System. In Proceedings of DML 2008: Towards Digital Mathematics Library. Birmingham, United Kingdom, July 27th, 2008. Plný text dostupný na DML-CZ (v angličtině).
 • Daniela Tkačíková. Zajištění technologických předpokladů pro provoz archivu elektronických tisků. BA CPVŠK 2007. Říjen 2007. Slajdy z příspěvku ve formátu HTML.
 • Lucie Vyčítalová. DSpace – zkušenosti se zaváděním systému na Univerzitě Pardubice. Seminář eVŠKP 2007 Brno. Říjen 2007. Slajdy z příspěvku ve formátu MS PowerPoint.
 • Vlastimil Krejčíř. DML-CZ Poster. Plakát představený na DSpace User Group Meeting 2007. Říjen 2007. Plakát velikosti A0 k dispozici ve formátu PDF. Dostupný také na stránkách DSUG 2007 zde.
 • Tomáš Hofman. Šablonovací systém DSpace Manakin. Bakalářská práce. Červen 2007. Text práce v PDF. Dostupná také v repozitáři E-LIS.
 • Miroslav Bartošek, Vlastimil Krejčíř. Jak se dělá digitální matematická knihovna. Příspěvek ze semináře AKP 2007. Text příspěvku v PDF, slajdy z druhé části přednášky v PDF.
 • Martin Lhoták. Open source pro digitální knihovnu. Příspěvek ze semináře AKP 2007. Text příspěvku v PDF.
 • Daniela Tkačíková. Zkušenosti s využitím DSpace v Ústřední knihovně VŠB-TU Ostrava. In Infos 2007: 34. medzinárodné informatické sympózium: 16.-19. apríla 2007, Stará Lesná [CD-ROM]. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2007. ISBN 978-80-969674-0-7.
 • Vlastimil Krejčíř. DSpace 1.4. Slajdy z přednášky pro předmět Digitální knihovny na Fakultě informatiky MU. Podzim 2006. Slajdy z přednášky v PDF.
 • Pavla Rygelová. DSpace na VŠB-TU Ostrava. CPVŠK. Olomouc. 26. října 2006. Slajdy z prezentace v MS Powerpointu.
 • Dušan Jalůvka. Úložiště digitálních dat pro potřeby ÚK VŠB-TU Ostrava I. Diplomová práce. Červen 2006. Text práce v PDF.
 • Daniela Tkačíková. Digitální knihovny - možnosti využití DSpace a Eprints. In Mikulecká, Jaroslava; Sedláček, Jan (sest.). Digitální knihovny: provoz a budování : sborník konference EUNIS-CZ : Špindlerův Mlýn, 28. až 30. května 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006, s. 103-108. ISBN 80-7041-200-3.
 • Vlastimil Krejčíř. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. Inforum 2006. Praha. 23. - 25. května 2006. Slajdy z prezentace v PDF. Článek ze sborníku v PDF a PostScriptu. Dostupné také ve sborníku konference Inforum 2006.
 • Vlastimil Krejčíř. Video in DSpace. DSpace User Group Meeting. Bergen, Norsko. 20. - 21. dubna 2006. Slajdy z prezentace v PDF (pouze v angličtině).
 • Vlastimil Krejčíř. Systémy na podporu DLs. DSpace a Fedora.. Workshop skupiny DML-CZ. Cikháj, červen 2005. Slajdy z prezentace v MS Powerpointu.
 • Vlastimil Krejčíř. Univerzální digitální repozitář. Diplomová práce. Leden 2005. Text práce v PDF a v PostScriptu. Dostupná také v repozitáři E-LIS.