Odkazy

DSpace.org – oficiální web systému DSpace.
DSpace Documentation - dokumentace systému DSpace.
DSpace Wiki – oficiální Wiki pro DSpace.
Duraspace – projekt spojení DSpace a Fedory.
Open Repositories – stránky Open Repositories (včetně odkazů na všechny konference)
DSUG 2009 – stránky DSpace User Group Meeting 2009 v Goteborgu
OR 2009 – stránky konference Open Repositories 2009 v Atlantě
OR 2008 – stránky konference Open Repositories 2008 v Southamptonu
DSUG 2007 – stránky DSpace User Group Meeting 2007 v Římě
OR 2007 – stránky konference Open Repositories 2007 v San Antoniu
DSUG 2006 – stránky DSpace User Group Meeting 2006 v Bergenu
   
Registrace repozitáře

Místa, kde můžete váš repozitář zaregistrovat.

  
Open access, publikační činnosti, auto-archivace, impakt faktor
 
Vysokoškolské kvalifikační práce
DART – Europe E-theses Portal
EThOS – Electronic Theses Online System
ETD SK – Diplomové a dizertační práce SR
 
Ostatní
RSP – Repositories Support Project