Hlášení chyby, hlášení požadavku na novou funkci

Pokud narazíte ve vaší instalaci DSpace na nějakou chybu (nebo máte podezření, že se systém nechová tak, jak by měl) případně byste měli v DSpace rádi nějakou funkci, kterou DSpace zatím neumí, můžete využít níže uvedené postupy.

Vytvoření účtu v systému Jira

Komunita DSpace používá pro hlášení chyba a požadavků systém Jira. Abyste tento systém mohli používat, je nutné mít v něm uživatelský účet. Uživatelský účet v systému Jira je totožný s účtem do wiki (Confluence). Pokud takový účet nemáte, je nutné jej vytvořit:

https://jira.duraspace.org/browse/DS

Pokud možnost vytvořit účet nevidíte, je pravděpodobně zakázána z důvodu ochrany proti spamu. V tom případě
použijte formulář na stránce:

wiki.duraspace.org

Pokud ani ten nefunguje, požádejte prosím o účet na adrese sysadmin@duraspace.org


Hlášení chyby
 1. Zamyslete se, zda je váš problém skutečně pravděpodobně chybou v software DSpace.
 2. Přihlaste se do systému Jira: jira.duraspace.org
 3. Ověrte si, zda chyba už není nahlášena na https://jira.duraspace.org/browse/DS vyhledáním klíčových slov popisujících vaši chybu. Pokud nahlášena už je, nezakládejte nové hlášení (issue), pouze pokud dokážete poskytnout dosud neuvedené informace, které by mohli pomoci v diagnostice nebo opravě chyby, doplňte je jako komentář ke stávajúcímu hlášení.
 4. Založte nové hlášení (issue) kliknutím na tlačítko  „ Create“ v záhlaví stránky https://jira.duraspace.org/browse/DS. Vyplňte především tato pole (anglicky):
  • Summary“: shrnutí chyby - krátké slovní spojení vystihující chybu, použijte v něm klíčová slova.
  • Affects Version/s“: uveďte vaší verzi DSpace, ve které se problém projevil.
  • Description“: zde uveďte co nejvíce relevatních informací o chybě, především:
   • Kterou verzi DSpace používáte. Jaké relevantní volitelné komponenety používáte (Discovery, statistiky Solr, OAI-PMH server, ...). Ideální je uvést výstup příkazu "[dspace]/bin/dspace version".
   • Jaké kroky jste provedli, které vedli k chybě?
   • Popište skutečný výsledek (chybu).
   • Popište, co jste očekávali, že se stane (jaký by měl být výsledek, pokud by se chyba nevyskytla).
 
Hlášení požadavku na novou funkci

Požadavky na nové funkce DSpace je možné hlásit stejným postupem jako hlášení chyb. Pouze v poli „Issue Type“
uveďte „New Feature“ nebo „Improvement“. Před zadáním požadavku si ověřte, že funkce není implementována v
nejnovější verzi DSpace (http://demo.dspace.org/ [demo.dspace.org]) a že požadavek na stejnou funkci už není
zadán (hledejte v issues).

Pokud už novou funkci máte naprogramovanou a chcete zároveň poslat kód na přidání do DSpace, kromě Jira issue
založte také GitHub pull request do projektu https://github.com/DSpace/DSpace způsobem standardním
pro GitHub. Podrobnosti o tom, jak pracovat se zdrojovým kódem DSpace v systému Git a jak posílat váš kód do
DSpace naleznete zde: https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Development+with+Git [wiki.duraspace.org]