Lokalizace DSpace

Česká lokalizace se v systému DSpace 3.0 a vyšším instaluje automaticky jako součást balíku. Samostatně je k dispozici v repozitáři GitHub v projektu DSpace/dspace-xmlui-lang, soubor messages_cs.xml.

Úpravy vlastní lokalizace

Lokalizační soubor je možné ve vaší instalaci DSpace upravovat. Podrobný návod pro nastavení a úpravy pro XMLUI i JSPUI je v oficiální dokumentaci.

Lokalizace pro verze 1.x.y

Starší lokalizace DSpace byly tvořeny na jednotlivých univerzitách. Zde je možné najít některé z nich:

UTB Zlín verze 1.8.0, 1.7.0, 1.6.1, 1.6.0, 1.5.2 – soubory s lokalizací vytvořené na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Obsahuje lokalizaci jak pro JSPUI (normální DSpace) tak XMLUI (Manakin) včetně šablon pro e-maily zasílané systémem DSpace.
UJEP verze 1.4.2 – soubor s lokalizací používaný na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem.
UPCE verze 1.4.2 – soubor s lokalizací používaný na Univerzitě Pardubice.
VŠB-TUO verze 1.3.2 – soubor s lokalizací používaný na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.