Instalace systémů DSpace v ČR

Na této stránce naleznete informace o nainstalovaných a v praxi provozovaných instalacích systému DSpace v České republice. Pro zájemce jsou zde také uvedeny kontaktní adresy, na kterých je možné získat více informací.

Pokud máte nainstalován systém DSpace a chcete, aby byl uveden na této stránce, kontaktujte nás na adrese .

univerzita
odkaz na instalaci
kontakt na správce
verze systému a uživatelské rozhraní
obsah repozitáře
přizpůsobení OpenAIRE
Indexace (sklízení) službami
doplňkové služby
institucionální politika/ podrobnější informace
Akademie múzických umění v Praze http://dspace.amu.cz/ jakub.ivanov@amu.cz   kvalifikační práce není přizpůsoben      
České vysoké učení technické v Praze https://dspace.cvut.cz/

5.3

Mirage 2, REST API

kvalifikační práce, publikační činnost, další dokumenty OpenAIRE 3.0 (OA funding) NUŠL, OpenDOAR, ROAR, Base, Google, Google Scholar, OpenAIRE implementace altmetric -PlumX, Altmetric, Dimensions, import kvalifikační prací ze studijního informačního systému, import ze systému pro vykazování publikační činnosti, synchronizace s IDM ČVUT (usermap), propojení autora z ČVUT na jeho ORCID profil, implementace dohledového systému Logviewer nad tokem dat ze zdrojových komponent  
Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity http://digilib.phil.muni.cz/

1.6.2

XMLUI

knihy, časopisy, sborníky, články není přizpůsoben ROAR, OpenDOAR   převedeno ze systému DSpace do systému Islandora
DML-CZ http://dml.cz/

1.4

XMLUI (Manakin)

matematické texty z českého a částečně slovenského území není přizpůsoben ROAR, OpenDOAR generování citací http://project.dml.cz/

Masarykova univerzita

http://dspace.muni.cz/

6.0

JSPUI

články, stati, technické zprávy, video OpenAIRE 3.0 (OA funding) ne tisk metadat, generování různých PDF z metadat, rozsáhlejší customizace, hromadné importy různých typů dokumentů - články, stati, technické zprávy, videa, SymlinkDSpace  
Mendelova univerzita v Brně

 

https://repozitar.mendelu.cz/xmlui/

6.3

XMLUI

knihy, časopisy, sborníky, články, metodiky, specializované mapy, Open Access publikace autorů Mendelu OpenAIRE 3.0 (OA, funding) OpenDOAR, BASE, ROAR generování citací, rozsáhlejší customizace, hromadné importy různých typů dokumentů – články, stati z OBD Zdrojem článků, knih a dalších publikací pro repozitář je systém OBD, který slouží k evidenci výsledků vědy a výzkumu univerzity. Záznamy výsledků vkládá ze systému OBD do repozitáře (prostředí DSpace) pracovník knihovny.
Národní technická knihovna
https://repozitar.techlib.cz/

7.6 REST API

publikační činnost, konferenční materiály, propagační
materiály, studie a analýzy, vzdělávací a metodické materiály, zprávy​
není přizpůsoben
ne
   
Technická univerzita Liberec https://dspace.tul.cz/

 

marketa.trykarova@tul.cz

jeff.merta@tul.cz

7.5

knihy, časopisy, články, technické zprávy, cestovní zprávy a kvalifikační práce není přizpůsoben ROAR, OpenDOAR import kvalifikačních prací ze studijního informačního systému  
Univerzita Hradec Králové

https://digilib.uhk.cz/

petr.palko@uhk.cz
dspace.handle@uhk.cz

6.3

XMLUI, JSPUI

články, sborníky

není přizpůsoben ne    
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem       kvalifikační práce není přizpůsoben     provoz v letech 2008-2010
Univerzita Karlova v Praze, Ústav formální a aplikované lingvistiky https://lindat.mff.cuni.cz/repository/xmlui/

5.7

XMLUI

lingvistická data OpenAIRE Data (funded referenced datasets) ROAR, OpenDOAR tisk metadat, generování citací https://lindat.mff.cuni.cz/repository/xmlui/page/faq?locale-attribute=cs
Univerzita Karlova, Ústřední knihovna

https://dspace.cuni.cz/

 

6.3

XMLUI

kvalifikační práce, OA publikace vydávané součástmi UK (články i monografie vydávané Filozofickou fakultou UK, Nakladatelstvím Karolinum, Právnickou fakultou UK) OpenAIRE 3.0 (OA funding) NUŠL, OpenDOAR, OpenAIRE import kvalifikační prací ze studijního informačního systému https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/repozitare/
Univerzita Pardubice http://dk.upce.cz

5.2

XMLUI

knihy, časopisy, sborníky, články, technické zprávy, kvalifikační práce, video OpenAIRE 3.0 (OA funding) NUŠL, ROAR, OpenDOAR Altmetric, SHERPA/RoMEO, citace ze SCOPUS a Web of Science, import ze studijního informačního systému, import ze systému pro vykazování publikační činnosti https://knihovna.upce.cz/knihovna/vav.html
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně http://digilib.k.utb.cz/ dspace@k.utb.cz

5.6

XMLUI

knihy, kvalifikační práce není přizpůsoben NUŠL, ROAR, OpenDOAR generování citací, import ze studijního informačního systému http://www.utb.cz/file/57075/download/
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně http://publikace.k.utb.cz/ dspace@k.utb.cz

5.6

XMLUI

knihy, časopisy, sborníky, články, patenty není přizpůsoben NUŠL, ROAR, OpenDOAR PlumX, SHERPA/RoMEO, citace ze SCOPUS, WoS, související články dle bX, impakty JCR, SNIP, SJR, IPP, generování citací http://www.utb.cz/file/51348/
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava http://dspace.vsb.cz/

5.5

XMLUI

časopisy, sborníky, články, stati, kvalifikační práce OpenAIRE 3.0 (OA funding) NUŠL, ROAR, OpenDOAR Altmetric, SHERPA/RoMEO, generování PDF a citací, import ze studijního informačního systému a ze systému pro vykazování publikační činnosti  
Vysoké učení technické v Brně https://dspace.vutbr.cz/ 7.5

 

časopisy, sborníky, články, kvalifikační práce OpenAIRE 3.0 (OA funding) NUŠL, ROAR, OpenDOAR

Altmetric a Dimensions, generování citací, import ze studijního informačního systému

https://www.vutbr.cz/uk/openaccess/rozh21-pdf-p84132

https://www.vutbr.cz/uk/digitalni-knihovna

Západočeská univerzita v Plzni https://dspace.zcu.cz/

digknih@uk.zcu.cz 

kristat@uk.zcu.cz

5.0

Manakin

knihy, časopisy, sborníky, články, stati, patenty, technické zprávy, kvalifikační práce není přizpůsoben NUŠL, ROAR, OpenDOAR

SHERPA/RoMEO, Altmetric, import ze studijního informačního systému a ze systému pro vykazování publikační činnosti

http://www.knihovna.zcu.cz/open-access/