Aktuality a události

Community of Practice

30. července 2020

OA2020 and ESAC Initiatives zahájila výzvu Community of Practice pro vzájemnou výměnu mezi odborníky z knihoven a konsorcií o jejich přístupech a zkušenostech při vyjednávání a provádění transformačních dohod o otevřeném přístupu s cílem urychlit přechod vědeckých časopisů na otevřený přístup. První výzva se zaměří na některé klíčové aspekty transformačních dohod a následná diskuse a zpětná vazba účastníků přispějí k plánování budoucích výzev. Hostujícím řečníkem první výzvy bude Jack Hyland, manažer konsorcia IReL v Irsku, který pracoval na vyjednávacích principech, které vedly k úspěšnému vyjednávání transformativní dohody o otevřeném přístupu s velkými (Elsevier) a malými (Company of Biologists) vydavateli. Výzva proběhne 30. 07. v 11 hodin. Registrace zde.